O paradoksach

Zjawisko takie, jak paradoks jest chętnie stosowane w krytyce, bądź to pewnego stylu myślenia czy światopoglądu, bądź systemu społecznego, politycznego…

12 zasad buddyzmu

1. Każda ludzka istota ponosi odpowiedzialność za własne myśli, słowa i czyny. Nie istnieje żaden zbawca – człowiek czy Bóg, który mógłby…

Oko

Wyjęłam sobie oko. Prawe. Tak ładnie się błyszczało. Było niemal idealnie okrągłe. Stałam później długo przed lustrem i oglądałam pusty…

Cela

Zawsze jakaś sfera mojej działalności była w danej epoce mego życia w cieniu uśmiechu kretyna (…) – i dlatego tak bardzo rozumiem…