Ajdukiewicz – Anna Jedynak

Działalność tak zwanej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej jest według mnie jedną z najistotniejszych z zasług polskich naukowców na gruncie filozofii, jak również jednym…